Регуляторна політика

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради «Про затвердження КП «Джерело-комунсервіс» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету

Любашівської селищної ради «Про затвердження КП «Джерело-комунсервіс» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року № 145, яким затверджені державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць тощо.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради «Про затвердження КП «Джерело-комунсервіс» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів».

 

 1. Проблема, яку пропонується вирішити

На сьогодні в Україні проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища.

Як у кожному людському помешканні так і у офісах, адміністративних спорудах, магазинах, кафе, дитячих садках, школах, лікарнях, ринках чи й просто на вулицях утворюється  величезна кількість непотрібних відходів. Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних законів – кругообіг речовин у природі. Адже, вилучаючи з природи чимало речовин, людина змінює їх до невпізнанності, повертає у природу у вигляді сміття, яке не розкладається на вихідні речовини природнім шляхом.

Забезпечення повного та своєчасного збирання твердих побутових відходів (далі за текстом ТПВ) з подальшим їх знешкодженням , дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами, зведення до мінімуму несанкціонованих звалищ дозволить вирішити цю проблему.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов′язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Цілями даного регуляторного акту є:

– захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного санітарного стану території Любашівської селищної ради;

– сприяння ефективній роботі підприємства по вивезенню побутових відходів;

– здійснення державної політики ціноутворення.

 

 1. Механізми, що застосовуються для розв’язання проблеми

 

Вирішення вищезазначеної проблеми буде розв′язано шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Любашівської селищної ради  в порядку та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” та іншими актами законодавства.

При вирішенні зазначеної проблеми певну користь отримають три групи господарських відносин:

1) споживачі (населення – забезпечення вчасного вивезення побутових відходів; покращення якості послуг; підвищення рівня обслуговування);

2) держава (зменшення фінансування витрат з місцевого бюджету (вивільнені кошти можуть бути спрямовані на благоустрій), збільшення надходжень коштів від діяльності підприємства до бюджету у вигляді податків; забезпечення стабільного надання послуг населенню Любашівської селищної ради  та покращення їх якості; контроль за впровадженням регуляторного акту);

3) підприємство (зможе надавати якісні послуги, що приведе до утворення прибутку, який в свою чергу буде спрямований на технічне переоснащення самого підприємства, забезпечення кожної дільниці контейнерами для накопичення сміття).

Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Досягнення встановлених цілей шляхом впровадження регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.

 

 1. Державна політика ціноутворення

 

Розрахунки тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які проведені КП «Джерело-комунсервіс» відповідають Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року № 1010 (із змінами та доповненнями), та підтверджують економічну обґрунтованість розрахунку планових витрат на послуги, зокрема:

тариф на надання послуг по збору та вивозу твердих побутових відходів (ТПВ), з розрахунку за один м.куб. твердих побутових відходів по групам споживачів:

– населення (на одного мешканця)  –  164,00 грн./куб.м, при нормі споживання 0,122 куб.м в місяць вартість послуги – 20,00 грн.;

– бюджетні організації – 164,00 грн./куб.м;

– для інших форм власності підприємств, установ, організацій – 175,70 грн./куб.м (норма споживання залежить від об’єкту).

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі в разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв′язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.

Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.

Простота виконання вимог, встановлених актом, тобто користування послугами за встановленими тарифами, та простота положень даного акту, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей.

Також слід зазначити, що в даному випадку на дію даного акту має місто ризик впливу зовнішніх чинників. Таких  як: зростання мінімальної заробітної плати, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії, зростання інших складових собівартості послуг або зміни діючого законодавства. Усе це може привести до недоцільності в подальшому застосування прийнятого даного регуляторного акту, або зміни його суті чи окремих положень.

Однак ризик впливу вище перелічених зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акту не може вплинути на необхідність його введення, оскільки наслідки такої відмови значно гірші за наведені.

 

 1. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Рішення Любашівської селищної ради щодо встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів є регуляторним  актом, який розповсюджується на всіх споживачів вказаних послуг, які надає КП «Джерело-комунсервіс». Строк дії рішення залежить від змін у чинному законодавстві, впливу коливання ринкових цін і тарифів на складові тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Однак, необмеженість застосування даного регуляторного акту виходе із завдань та цілей, поставлених цим регулюванням із розрахунку на теперішній час. Прогнозування економічної ситуації, тобто вплив зовнішніх чинників на дію цього регулювання, спрогнозувати досить складно. Також складно спрогнозувати вплив внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього, в майбутньому можуть, вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які та в який час, не є реальним.

Тому, дія даного акту є необмеженою до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Базове та повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться в терміни, встановлені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Пропозиції  та зауваження до проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: Любашівська селищна рада вул. Володимира Князя, 84, смт Любашівка, Одеська область.

 

 

Спеціаліст І категорії з

юридичних питань

Любашівської селищної ради                                                                  І.В.Головатюк

 

Hits: 23

Аналіз регуляторного впливу на рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади»

Аналіз регул впливу затв умов конкурсу перевез

Hits: 25

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту «Статут Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади»

аналіз регулят впливу Статуту

Hits: 38

Аналіз регуляторного впливу

прибуток аналіз туристичний збір єдиний податок Земельний податок і оренда аналіз нерух майно аналіз транспортний податок аналіз паркування

Hits: 27

Про надання пільги зі сплати земельного податку юридичним особам

Положення про надання в оренду невитреб паїв

Hits: 15

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

аналіз регуляторного впливу 25.10.17

Hits: 20

Проект рішення

Про затвердження Положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), земельних ділянок, що не підлягали паюванню для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Читати далі >

Hits: 47

Оприлюднення проектів регуляторних актів

проекти регуляторних актів

Hits: 41

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

«Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Любашівської  селищної ради на 2018 рік»

Розробник — Любашівська селищна рада.

Проект регуляторного акту передбачає встановлення розміру ставки туристичного збору на території Любашівської  селищної ради на 2018 рік

Проект регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на дошці оголошень та офіційному сайті Любашівської селищної ради.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції  та зауваження до проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: Любашівська селищна рада вул. Володимира Князя, 84, смт Любашівка, Одеська обл. Читати далі >

Hits: 57

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНКОМ ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  тарифів на послуги, що надаються  КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце

 

            Відповідно п.п.2 п «а» ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою покращення фінансового стану підприємства і  забезпечення його стабільної та беззбиткової роботи, виконавчий комітет Любашівської селищної ради

 

В И Р І Ш И В:                 

     1.Затвердити тарифи на послуги, що надаються  КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце (згідно з додатком).

    2. Оприлюднити дане рішення на дошці оголошень та офіційному сайті Любашівської селищної ради.

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет селищної ради

 

 

     

Селищний голова                                                                                                    Г.А.Павлов

 

 

№_______

 

«_______»_________________2016 р.

 

 

 

 

 

                                                                                            Додаток до рішення

                                   

ТАРИФИ

Послуг, що надаються КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце

 

 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ ПОСЛУГА РИНКУ ВСЬОГО
1 Продаж яєць 15 грн. 00 коп. 15 грн. 00 коп.
2 Продаж молока 15 грн. 00 коп. 15 грн. 00 коп.
3 Продаж молочної продукції 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
4 Продаж риби 30 грн. 00 коп. 30 грн. 00 коп.
5 Продаж м’яса 65 грн. 00 коп. 65 грн. 00 коп.
6 Продаж копченостей 70 грн. 00 коп. 70 грн. 00 коп.
7 Продаж кісток 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
8 Продаж сала, бутера 30 грн. 00 коп. 30 грн. 00 коп.
9 Продаж олії, меду горіхів 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
10 Продаж овочів та фруктів 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
11 Продаж цукру та дріжів 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
12 Продаж саджанців 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
13 Продаж зерна, дерті, макуху 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
13 Продаж птиці, курчат, тварин 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
14 Продаж промислових товарів 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
15 Продаж продовольчих товарів 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
16 Продаж фарби, побутової хімії 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
17 Продаж килимів, текстильних товарів 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
18 Продаж меблів 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
19 Продаж побутової техніки 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
20 Продаж запчастин до автомобілів 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
21 Продаж з вантажних машин 35 грн. 00 коп. 35 грн. 00 коп.
22 Продаж товарів з мікроавтобусу 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
23 Продаж товарів приїжджими підприємствами 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
24 Продаж товарів юридичних осіб 30 грн. 00 коп. 30 грн. 00 коп.
25 Дрібний продаж

(товару до 100 грн. 00 коп.)

товару понад 100 грн. 00 коп.)

 

5 грн. 00 коп.

10 грн. 00 коп.

 

5 грн. 00 коп.

10 грн. 00 коп.

26 В’їзд на територію ринку 5 грн. 00 коп.

 

5 грн. 00 коп.

 

 

Одне торгове місце – 1 метр погоний

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ПРОЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КП «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК» ЗА ОДНЕ ТОРГОВЕ МІСЦЕ»

1. Опис проблеми, яку пропонується вирішити

 

            В умовах ринкової економіки тариф за торгове місце формується під впливом наступних чинників: капітальних витрат на створення ринку в обсязі амортизаційних відрахувань, витрат на утримання ринку, витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи, державних, місцевих податків та цільової суми прибутку.

 

            Слід брати до уваги що підприємство повинне прагнути встановлювати оптимальний рівень плати за послуги. Витрати ринку, що закладаються в тарифи, повинні бути раціональні, а рентабельність оптимальна. Оптимальний рівень тарифів буде сприяти збільшенню кількості продавців, суми доходу і прибутку ринку. Керуючись п.п.2 п “а” ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” виконавчому комітету міської ради надано повноваження встановлювати  розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

 

            Слід звернути увагу, що в умовах ринкової економіки розмір плати за послуги, що надаються на «Любашівському центральному ринку», встановлюються та затверджуються Засновником комунального підприємства, тому було запропоновано встановити тарифи  для недопущення збитків підприємство повинно  проводити жорстку економію коштів,  так як не має можливості виконувати роботи з поточного та капітального тому необхідно погодити та затвердити  розрахунок за торгове місце на «Любашівському центральному ринку»

Розмір тарифу за торгове місце повинен відшкодувати витрати на створення й утримання ринку ( торгових місць), сплату податків та зборів.

             Як видно з вищенаведеного, дана проблема потребує вирішення.

 

2. Цілі регулювання.

 

Метою розробки та впровадження проекту рішення  виконавчого комітету Любашівської селищної ради «Про затвердження  тарифів на послуги, що надаються  КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце» на Любашівському центральному ринку» спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ. Основними цілями його прийняття є:

 • встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги КП «Любашівський центральний ринок» у відповідності до діючого законодавства;
 • забезпечити беззбиткове функціонування підприємства;
 • забезпечити своєчасну оплату підприємством податків і зборів;
 • не допускати виникнення на підприємстві заборгованості із заробітної платм та збільшення відтоку кваліфікованих кадрів.

 

3.Способи досягнення цілей.

 

            Враховуючи те, що механізм щодо встановлення плати за послуги, що надаються ринком , відсутній , за основу для їх розрахунку було запропоновано використовувати  Постанову Правління Любашівської райспоживспілки від 22 липня 2015 року №7  «Про затвердження тарифів на послуги ринку «Центральний «Любашівського РПС»

            В умовах нестабільної економіки, частої зміни цін на матеріальні ресурси й послуги витрати ринку  постійно змінюються ,що вимагає систематичного коригування тарифів. Проблема яку пропонується  вирішити завдяки прийняття даного рішення  полягає у впорядкуванні процедури встановлення розмірів плати за послуги, що надаються на Любашівському центральному ринку.

 

4. Механізм вирішення проблеми.

 

            Для вирішення проблеми пропонується розробити регуляторний акт : рішення  виконавчого комітету Любашівської селищної ради « Про затвердження  тарифів послуг, що надаються  КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце».

            Даний проект рішення затвердити  на засідані виконавчого комітету Любашівської селищної ради.

            Термін дії регуляторного акту  пропонується не обмежувати в часі. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

 

 1. Можливості досягнення визначених цілей.

 

            Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства. Не потребує додаткових бюджетних витрат. Після проходження процедур оприлюднення, може бути затвердженим виконавчим комітетом Любашівської селищної ради.

 

 1. Очікувані результати.

 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту очікується  :

– забезпечити прозорість прийнятих владою рішень;

– забезпечити вплив суб’єктів господарювання на якість та оптимальне регулювання рішень органів влади.

 

У таблиці наведено аналіз вигод і витрат   пропонованої альтернативи:

  Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування –          упорядкування плати за торгове місце на Любашівському центральному ринку

–          підвищення рівня довіри до місцевої влади

відсутні
Комунальне підприємство «Любашівський центральний ринок» –          упорядкування ведення обліку платників плати за торгове місце

–          збільшення доходів підприємства  за рахунок стабільності тарифу і відповідно зростання кількості платників.

–           проведення планових поточних ремонтів і реконструкції ринку

– встановлення  економічно – обґрунтованих тарифів на торгове місце дає можливість 100% відшкодовувати  витрати на утримання ринку.

відсутні
Громадяни –          Стабілізація цін на послуги , які надаються ринком  з продажу товарів. відсутні

 

 1. Заходи відстеження результативності регуляторного акту.

 

Цільова група : суб’єкти господарювання, які орендують торгові місця на Любашівському центральному ринку.

 

 

Показники результативності:

 

Збільшення доходу комунального підприємства «Любашівський центральний ринок» з діяльності надання торгових місць суб’єктам господарювання.

 

 

Hits: 68