Архіви для Травень, 2016

ОГОЛОШЕННЯ

 

  Любашівська  селищна  рада повідомляє,  що  з 18.05.2016  року   селищна  рада  надає  послуги з державної  реєстрації речових  прав  на  нерухоме  майно (право  власності та оренди)  за  адресою: вул. Володимира Князя,84 (колишня  вул.Радянська),84  смт  Любашівка  (приміщення  селищної  ради,  2  поверх.  Довідки  за  тел.:  2-23-01, 2-25-48

Hits: 38

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНКОМ ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  тарифів на послуги, що надаються  КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце

 

            Відповідно п.п.2 п «а» ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою покращення фінансового стану підприємства і  забезпечення його стабільної та беззбиткової роботи, виконавчий комітет Любашівської селищної ради

 

В И Р І Ш И В:                 

     1.Затвердити тарифи на послуги, що надаються  КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце (згідно з додатком).

    2. Оприлюднити дане рішення на дошці оголошень та офіційному сайті Любашівської селищної ради.

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет селищної ради

 

 

     

Селищний голова                                                                                                    Г.А.Павлов

 

 

№_______

 

«_______»_________________2016 р.

 

 

 

 

 

                                                                                            Додаток до рішення

                                   

ТАРИФИ

Послуг, що надаються КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце

 

 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ ПОСЛУГА РИНКУ ВСЬОГО
1 Продаж яєць 15 грн. 00 коп. 15 грн. 00 коп.
2 Продаж молока 15 грн. 00 коп. 15 грн. 00 коп.
3 Продаж молочної продукції 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
4 Продаж риби 30 грн. 00 коп. 30 грн. 00 коп.
5 Продаж м’яса 65 грн. 00 коп. 65 грн. 00 коп.
6 Продаж копченостей 70 грн. 00 коп. 70 грн. 00 коп.
7 Продаж кісток 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
8 Продаж сала, бутера 30 грн. 00 коп. 30 грн. 00 коп.
9 Продаж олії, меду горіхів 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
10 Продаж овочів та фруктів 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
11 Продаж цукру та дріжів 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
12 Продаж саджанців 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
13 Продаж зерна, дерті, макуху 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
13 Продаж птиці, курчат, тварин 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
14 Продаж промислових товарів 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
15 Продаж продовольчих товарів 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
16 Продаж фарби, побутової хімії 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
17 Продаж килимів, текстильних товарів 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
18 Продаж меблів 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
19 Продаж побутової техніки 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
20 Продаж запчастин до автомобілів 20 грн. 00 коп. 20 грн. 00 коп.
21 Продаж з вантажних машин 35 грн. 00 коп. 35 грн. 00 коп.
22 Продаж товарів з мікроавтобусу 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
23 Продаж товарів приїжджими підприємствами 25 грн. 00 коп. 25 грн. 00 коп.
24 Продаж товарів юридичних осіб 30 грн. 00 коп. 30 грн. 00 коп.
25 Дрібний продаж

(товару до 100 грн. 00 коп.)

товару понад 100 грн. 00 коп.)

 

5 грн. 00 коп.

10 грн. 00 коп.

 

5 грн. 00 коп.

10 грн. 00 коп.

26 В’їзд на територію ринку 5 грн. 00 коп.

 

5 грн. 00 коп.

 

 

Одне торгове місце – 1 метр погоний

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ПРОЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КП «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК» ЗА ОДНЕ ТОРГОВЕ МІСЦЕ»

1. Опис проблеми, яку пропонується вирішити

 

            В умовах ринкової економіки тариф за торгове місце формується під впливом наступних чинників: капітальних витрат на створення ринку в обсязі амортизаційних відрахувань, витрат на утримання ринку, витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи, державних, місцевих податків та цільової суми прибутку.

 

            Слід брати до уваги що підприємство повинне прагнути встановлювати оптимальний рівень плати за послуги. Витрати ринку, що закладаються в тарифи, повинні бути раціональні, а рентабельність оптимальна. Оптимальний рівень тарифів буде сприяти збільшенню кількості продавців, суми доходу і прибутку ринку. Керуючись п.п.2 п “а” ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” виконавчому комітету міської ради надано повноваження встановлювати  розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

 

            Слід звернути увагу, що в умовах ринкової економіки розмір плати за послуги, що надаються на «Любашівському центральному ринку», встановлюються та затверджуються Засновником комунального підприємства, тому було запропоновано встановити тарифи  для недопущення збитків підприємство повинно  проводити жорстку економію коштів,  так як не має можливості виконувати роботи з поточного та капітального тому необхідно погодити та затвердити  розрахунок за торгове місце на «Любашівському центральному ринку»

Розмір тарифу за торгове місце повинен відшкодувати витрати на створення й утримання ринку ( торгових місць), сплату податків та зборів.

             Як видно з вищенаведеного, дана проблема потребує вирішення.

 

2. Цілі регулювання.

 

Метою розробки та впровадження проекту рішення  виконавчого комітету Любашівської селищної ради «Про затвердження  тарифів на послуги, що надаються  КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце» на Любашівському центральному ринку» спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ. Основними цілями його прийняття є:

  • встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги КП «Любашівський центральний ринок» у відповідності до діючого законодавства;
  • забезпечити беззбиткове функціонування підприємства;
  • забезпечити своєчасну оплату підприємством податків і зборів;
  • не допускати виникнення на підприємстві заборгованості із заробітної платм та збільшення відтоку кваліфікованих кадрів.

 

3.Способи досягнення цілей.

 

            Враховуючи те, що механізм щодо встановлення плати за послуги, що надаються ринком , відсутній , за основу для їх розрахунку було запропоновано використовувати  Постанову Правління Любашівської райспоживспілки від 22 липня 2015 року №7  «Про затвердження тарифів на послуги ринку «Центральний «Любашівського РПС»

            В умовах нестабільної економіки, частої зміни цін на матеріальні ресурси й послуги витрати ринку  постійно змінюються ,що вимагає систематичного коригування тарифів. Проблема яку пропонується  вирішити завдяки прийняття даного рішення  полягає у впорядкуванні процедури встановлення розмірів плати за послуги, що надаються на Любашівському центральному ринку.

 

4. Механізм вирішення проблеми.

 

            Для вирішення проблеми пропонується розробити регуляторний акт : рішення  виконавчого комітету Любашівської селищної ради « Про затвердження  тарифів послуг, що надаються  КП «Любашівський центральний ринок» за одне торгове місце».

            Даний проект рішення затвердити  на засідані виконавчого комітету Любашівської селищної ради.

            Термін дії регуляторного акту  пропонується не обмежувати в часі. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

 

  1. Можливості досягнення визначених цілей.

 

            Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства. Не потребує додаткових бюджетних витрат. Після проходження процедур оприлюднення, може бути затвердженим виконавчим комітетом Любашівської селищної ради.

 

  1. Очікувані результати.

 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту очікується  :

– забезпечити прозорість прийнятих владою рішень;

– забезпечити вплив суб’єктів господарювання на якість та оптимальне регулювання рішень органів влади.

 

У таблиці наведено аналіз вигод і витрат   пропонованої альтернативи:

  Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування –          упорядкування плати за торгове місце на Любашівському центральному ринку

–          підвищення рівня довіри до місцевої влади

відсутні
Комунальне підприємство «Любашівський центральний ринок» –          упорядкування ведення обліку платників плати за торгове місце

–          збільшення доходів підприємства  за рахунок стабільності тарифу і відповідно зростання кількості платників.

–           проведення планових поточних ремонтів і реконструкції ринку

– встановлення  економічно – обґрунтованих тарифів на торгове місце дає можливість 100% відшкодовувати  витрати на утримання ринку.

відсутні
Громадяни –          Стабілізація цін на послуги , які надаються ринком  з продажу товарів. відсутні

 

  1. Заходи відстеження результативності регуляторного акту.

 

Цільова група : суб’єкти господарювання, які орендують торгові місця на Любашівському центральному ринку.

 

 

Показники результативності:

 

Збільшення доходу комунального підприємства «Любашівський центральний ринок» з діяльності надання торгових місць суб’єктам господарювання.

 

 

Hits: 68

Регламент Любашівської селищної ради

Hits: 39

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту – “Про затвердження тарифів на послуги, що надаються КП “Любашівський центральний ринок” за одне торгове місце”

Розробник – Любашівська селищна рада.

Проект регуляторного акту передбачає встановлення економічно обгрунтованих тарифів на послуги КП “Любашівський центральний ринок”.

Проект регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на дошці оголошень та офіційному сайті Любашівської селищної ради.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції  та зауваження до проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: Любашівська селищна рада вул. Володимира Князя, 84, смт Любашівка, Одеська обл.

Hits: 38

Депутатський корпус

   Список  депутатів   Любашівської   селищної ради VІІ-о скликання по  відповідним  округам:

№ 1- Бобровський   Олександр   Юрійович;

№2 – Соколюк Людмила Іванівна;

№3- Яковлєв Валерій  Вікторович;

№4- Коломійченко   Веніамін  Дмитрович;

№5- Герасютенко В’ячеслав Вікторович;

№6-Добровольська   Вікторія  Леонідівна;

№7- Галіборщ  Ганна  Миколаївна;

№8- Байрамов  Григорій  Олександрович;

№9-Ковальський  Євген  Вікторович;

№10-Касевич Леонід  Федорович;

№11-Шевчук Григорій Валерійович;

№12-Ліщук Ольга Іллівна;

№13-Стоцький  Вадим  Вікторович;

№14-Мокряк Людмила Миколаївна;

№15-Заміхановська Ірина Василівна;

№16-Лупашку Юлія   Іванівна;

№17-Алексієнко Олег  Анатолійович;

№18-Путінцева Олена  Олександрівна;

№19-Житнюк Надія Сергіївна;

№20-Рубанська  Світлана  Олександрівна;

№21-Панченко Михайло  Олександрович;

№22-Кожан  Тетяна Анатоліївна;

№23-Байрак  Олександр Володимирович;

№24-Ратушняк Сергій Григорович;

№25-Бурлаку Віталій  Миколайович;

№26-Тулба Григорій  Ілліч.

Hits: 218

Постійні комісії Любашівської селищної ради

           Постійні комісії Любашівської селищної ради: Читати далі >

Hits: 366