Архіви для Листопад, 2018

Про затвердження КП «Джерело-Комунсервіс» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЛЮБАШІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ЛЮБАШІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«___»_________________ 2018 р.                                                                        № ________

 

Про затвердження КП «Джерело-Комунсервіс» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів

 

Відповідно до пп. 2 п. «а» ст. 28, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пунктів 37-40 Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2006 року №1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», розглянувши клопотання КП «Джерело-Комунсервіс» про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, виконавчий комітет Любашівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Встановити КП «Джерело-Комунсервіс» тариф на надання послуг по збору та вивозу твердих побутових відходів (ТПВ), з розрахунку за один м.куб. твердих побутових відходів по групам споживачів:

– населення (на одного мешканця)  –  164,00 грн./куб.м, при нормі споживання 0,122 куб.м в місяць вартість послуги – 20,00 грн.;

– бюджетні організації – 164,00 грн./куб.м;

– для інших форм власності підприємств, установ, організацій – 175,70 грн./куб.м (норма споживання залежить від об’єкту).

 1. Комунальному підприємству «Джерело-Комунсевіс» дане рішення довести до відома споживачів шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації.
 2. Ввести в дію тарифи на надання послуг по збору та вивозу твердих побутових відходів з 01 січня 2019 року.
 3. Рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради від 31 травня 2011 року № 131 «Про затвердження КП «Джерело-Комунсервіс» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» вважати таким, що втратило чинність.
 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Любашівської селищної ради.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                               Г.А.Павлов

Hits: 47

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради «Про затвердження КП «Джерело-комунсервіс» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету

Любашівської селищної ради «Про затвердження КП «Джерело-комунсервіс» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року № 145, яким затверджені державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць тощо.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради «Про затвердження КП «Джерело-комунсервіс» тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів».

 

 1. Проблема, яку пропонується вирішити

На сьогодні в Україні проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища.

Як у кожному людському помешканні так і у офісах, адміністративних спорудах, магазинах, кафе, дитячих садках, школах, лікарнях, ринках чи й просто на вулицях утворюється  величезна кількість непотрібних відходів. Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних законів – кругообіг речовин у природі. Адже, вилучаючи з природи чимало речовин, людина змінює їх до невпізнанності, повертає у природу у вигляді сміття, яке не розкладається на вихідні речовини природнім шляхом.

Забезпечення повного та своєчасного збирання твердих побутових відходів (далі за текстом ТПВ) з подальшим їх знешкодженням , дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами, зведення до мінімуму несанкціонованих звалищ дозволить вирішити цю проблему.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов′язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Цілями даного регуляторного акту є:

– захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного санітарного стану території Любашівської селищної ради;

– сприяння ефективній роботі підприємства по вивезенню побутових відходів;

– здійснення державної політики ціноутворення.

 

 1. Механізми, що застосовуються для розв’язання проблеми

 

Вирішення вищезазначеної проблеми буде розв′язано шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Любашівської селищної ради  в порядку та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” та іншими актами законодавства.

При вирішенні зазначеної проблеми певну користь отримають три групи господарських відносин:

1) споживачі (населення – забезпечення вчасного вивезення побутових відходів; покращення якості послуг; підвищення рівня обслуговування);

2) держава (зменшення фінансування витрат з місцевого бюджету (вивільнені кошти можуть бути спрямовані на благоустрій), збільшення надходжень коштів від діяльності підприємства до бюджету у вигляді податків; забезпечення стабільного надання послуг населенню Любашівської селищної ради  та покращення їх якості; контроль за впровадженням регуляторного акту);

3) підприємство (зможе надавати якісні послуги, що приведе до утворення прибутку, який в свою чергу буде спрямований на технічне переоснащення самого підприємства, забезпечення кожної дільниці контейнерами для накопичення сміття).

Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Досягнення встановлених цілей шляхом впровадження регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.

 

 1. Державна політика ціноутворення

 

Розрахунки тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які проведені КП «Джерело-комунсервіс» відповідають Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року № 1010 (із змінами та доповненнями), та підтверджують економічну обґрунтованість розрахунку планових витрат на послуги, зокрема:

тариф на надання послуг по збору та вивозу твердих побутових відходів (ТПВ), з розрахунку за один м.куб. твердих побутових відходів по групам споживачів:

– населення (на одного мешканця)  –  164,00 грн./куб.м, при нормі споживання 0,122 куб.м в місяць вартість послуги – 20,00 грн.;

– бюджетні організації – 164,00 грн./куб.м;

– для інших форм власності підприємств, установ, організацій – 175,70 грн./куб.м (норма споживання залежить від об’єкту).

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі в разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв′язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.

Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.

Простота виконання вимог, встановлених актом, тобто користування послугами за встановленими тарифами, та простота положень даного акту, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей.

Також слід зазначити, що в даному випадку на дію даного акту має місто ризик впливу зовнішніх чинників. Таких  як: зростання мінімальної заробітної плати, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії, зростання інших складових собівартості послуг або зміни діючого законодавства. Усе це може привести до недоцільності в подальшому застосування прийнятого даного регуляторного акту, або зміни його суті чи окремих положень.

Однак ризик впливу вище перелічених зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акту не може вплинути на необхідність його введення, оскільки наслідки такої відмови значно гірші за наведені.

 

 1. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Рішення Любашівської селищної ради щодо встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів є регуляторним  актом, який розповсюджується на всіх споживачів вказаних послуг, які надає КП «Джерело-комунсервіс». Строк дії рішення залежить від змін у чинному законодавстві, впливу коливання ринкових цін і тарифів на складові тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Однак, необмеженість застосування даного регуляторного акту виходе із завдань та цілей, поставлених цим регулюванням із розрахунку на теперішній час. Прогнозування економічної ситуації, тобто вплив зовнішніх чинників на дію цього регулювання, спрогнозувати досить складно. Також складно спрогнозувати вплив внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього, в майбутньому можуть, вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які та в який час, не є реальним.

Тому, дія даного акту є необмеженою до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Базове та повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться в терміни, встановлені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Пропозиції  та зауваження до проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: Любашівська селищна рада вул. Володимира Князя, 84, смт Любашівка, Одеська область.

 

 

Спеціаліст І категорії з

юридичних питань

Любашівської селищної ради                                                                  І.В.Головатюк

 

Hits: 23

img578

Результати поіменного голосування 6 позачергової сесії VII-о скликання

img578

Hits: 71

Шановні жителі Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади!

       Шановні жителі Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади!

Любашівська селищна рада зобов’язує терміново сплатити заборгованість по земельному податку та орендній платі за землю та земельні ділянки , які перебувають у власності або користуванні – власників земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства та ведення товарного сільськогосподарського виробництва ,за присадибні ділянки , за земельні ділянки , на яких розміщенні гаражі та господарчі будівлі в багатоквартирних житлових будинках.

У разі несплати , заборгованість буде стягнуто в примусовому порядку через суд (додатково боржник сплачує штрафні санкції та судовий збір) .

 

 

 

 

    Селищний голова                                                                                              Г.А.Павлов

Hits: 17