У К Р А Ї Н А
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНКОМ ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІД ПОШКОДЖЕНЬ КАБЕЛЬНИХ
ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИШНОЇ РАДИ

Розглянувши звернення начальника РЦТ №612 смт Любашівка ОФ ПАТ «Укртеле-ком» щодо заходів забезпечення збереження кабельних ліній зв’язку від пошкоджень на території селища, відповідно до Закону України № 1289-IУ від 18.11.2003 року «Про те-лекомунікації», Правил охорони ліній зв’язку, затверджених Кабінетом Міністрів Украї-ни 29.01.1996 року, керуючись ст.30 п.б Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради

В И Р І Ш И В :

1.Заборонити на території селищної ради в місцях проходження підземних кабельних ліній зв’язку проведення будь-яких земляних робіт на глибині більше як 30 см, в тому числі заміну опор, підключення до житлових будинків водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев, викопування підвалів, колодязів і інших робіт, пов’язаних з розриттям грунту, без попереднього погодження та письмового дозволу землевпорядника та виклику на місце робіт працівника СЛД№1 с.Жовтень РЦТ №612 смт Любашівка ОФ ПАТ «Укртелеком», який знаходиться за адресою: смт Любашівка Любашівського району Одеської області, вул.Леніна, №89, тел.6048-58-2-24-00, моб.0911144447.

Виклик працівника зв’язку повинен бути здійснений за 3 доби до початку виконання робіт.

2. Дане рішення оприлюднити на сайті Любашівської селищної ради.

Селищний голова Павлов Г.А.

№ 19

« 10» лютого 2016 р.

 

Кабельні лінії

Hits: 32