У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

ЛЮБАШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення ставок земельного податку та затвердження Положення про земельний податок по Любашівській селищній раді на 2016 рік

 

Керуючись положеннями ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве  самоврядування в Україні », Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІ « Про  внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи », враховуючи необхідність впорядкування місцевих податків та зборів на території ради та контролю за повнотою сплати земельного податку, Любашівська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити ставки земельного податку та Положення про земельний податок по Любашівській селищній раді на 2016 рік – додається (Додаток №1).

 

 1. Дане рішення розмістити на інформаційному стенді Любашівської селищної ради та опублікувати в районній газеті «Хлібороб».

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету та фінансово-економічних питань.

 

     

 

      Селищний голова                                                                                              Павлов Г. А.

 

 

 

№ 3367-VI

 

« 26  » червня 2015 року

 

 

Додаток  1

до рішення сесії селищної ради

№ ___________ від  ____________ 2015 року

 

Положення про земельний податок на 2016 рік

 

 1. Загальні положення.

 

Земельний податок встановлюється на підставі розділу ХІІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

 

 1. Платники земельного податку.

 

2.1.Платниками  податку є:

2.1.1.  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2.  землекористувачі.

 

 1. Об’єкти оподаткування земельним податком.

 

3.1. Об’єктами оподаткування земельним податком є:

3.1.1.  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2.  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

 1. База оподаткування земельним податком.

 

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4.2. Рішення селищної ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

5.Ставка земельного податку за земельні ділянки,

нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

 

 • Встановити з 01.01.2016 року:

5.1.1. Ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, в тому числі сільськогосподарських угідь у розмірі :

 • для ріллі, сіножатей, пасовищ – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,
 • для багаторічних насаджень – 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5.1.2. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

5.1.3. Ставку податку за земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, у розмірі :

а) за земельні ділянки комерційного призначення (торгівля) – 1 відсотка від нормативної грошової оцінки;

б) за всі інші види цільового призначення земельних ділянок, які знаходяться в державній та комунальній власності, – 1,5 відсотки від нормативної грошової оцінки.

5.1.4. Ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, у розмірі 3 відсотків від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

6.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

 

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6.1.6. особи, які мають статус учасників АТО;

6.1.7. родини загиблих осіб, які мали статус учасника АТО.

 

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш   2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах – не більш 0,15 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва – не більш 0,12 гектара.

 

 1. 7. Особливості оподаткування платою за землю.

 

7.1.  Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ Любашівська селищна рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Звільняються від сплати земельного податку  юридичні та/або фізичні особи, а саме:

 

– підприємства, установи і організації державної та комунальної форми власності, які розміщені на території смт Любашівка мають: технічну документацію на майно, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або свідоцтво про право власності, які утримуються за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів,  релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

– фізичні особи, згідно підпунктів 6.1.1.- 6.1.7. пункту 6.1. даного Положення;

– згідно статей 282, 283 ПКУ.

 

7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

 

7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

 

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 1. 8. Податковий період для плати за землю.

 

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

 1. 9. Строк сплати плати за землю.

 

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 

9.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

 

9.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

9.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через касу селищної ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

 

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 1. 10. Орендна плата.

 

10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Селищна рада, як орган місцевого самоврядування, яка укладає договір оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

 

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 

10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 

10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

10.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

10.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 – 287 розділу ХІІІ  ПКУ.

 

 

 

Селищний голова                                               Павлов Г. А.

 

Секретар селищної ради                                     Мокряк Л. М.

Hits: 103